Tillsammans för en renare värld!

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi. Världen förändras och vi måste förändras med den.

På Fortum är vi redo att påbörja resan mot en mer hållbar värld. Vi har bestämt oss. Allt vi gör ska verka för en renare el- och värmeproduktion, för att effektivt utnyttja förnybara energikällor, spara på naturresurserna och med hjälp av återvinning och återanvändning sträva mot en cirkulärekonomi.

Vi tror inte att resan framåt kommer att bli enkel. Men vi vill göra det lättare för alla som vill följa med. För vi kan inte göra det här på egen hand. Vi vill göra det tillsammans med dig. Följer du med? Join the change!

Bli elkund och var med och bidra till en hållbar värld!

Kan solen hålla en glass kall?

Mot solen och ljusare tider!

Nu utvecklar vi framtidens solkraft!

Vilket är enligt dig det bästa sättet att driva förändring?

Välj upp till tre alternativ:

En aldrig sinande energikälla!

Nu satsar vi ännu mer på vindkraft!

För en avgasfri trafik

Nu laddar vi för fler elbilar!

Fortum Charge & Drive – teknik i framkant

Nu kan din surfning värma upp ditt hem

HorsePower värmer hem

Nu satsar vi på hästar!

Fortum Horsepower ger miljövänlig värme från dynga

Nu låter vi en isbana värma Vasastan!

Fortums fjärrkylalösning tar hand om värmen

Återanvänd och återvinn

Nu ska vi återvinna och återanvända mer!

Vårt mål är en cirkulärekonomi!

Solen och vinden behöver vatten!

Vi satsar på vattenkraft för en hållbar framtid!

STÄNG X

Nu satsar vi på hästar!

Fortum Horsepower ger miljövänlig värme från dynga

Hantering av hästgödsel kan vara ett stort problem för hästgårdar och ridstall. Det är helt enkelt svårt att hitta någonstans att göra sig av med de stora mängder som skapas och det blir ett miljöproblem om det hanteras fel.

Vi vände det problemet till en möjlighet och avfallet till en energikälla. Fortum HorsePower levererar torrströ till gårdarna från skogsavfall. Efter användning samlas strö och gödsel in och levereras till ett kraftvärmeverk där det omvandlas till miljövänlig energi.

Energimängden i den gödsel som två hästar producerar på ett år motsvarar den årliga värmeförbrukningen i ett enfamiljshus.

Vill du veta mer om HorsePower?