Tillsammans för en renare värld!

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi. Världen förändras och vi måste förändras med den.

På Fortum är vi redo att påbörja resan mot en mer hållbar värld. Vi har bestämt oss. Allt vi gör ska verka för en renare el- och värmeproduktion, för att effektivt utnyttja förnybara energikällor, spara på naturresurserna och med hjälp av återvinning och återanvändning sträva mot en cirkulärekonomi.

Vi tror inte att resan framåt kommer att bli enkel. Men vi vill göra det lättare för alla som vill följa med. För vi kan inte göra det här på egen hand. Vi vill göra det tillsammans med dig. Följer du med? Join the change!

Bli elkund och var med och bidra till en hållbar värld!

Kan solen hålla en glass kall?

Mot solen och ljusare tider!

Nu utvecklar vi framtidens solkraft!

Vilket är enligt dig det bästa sättet att driva förändring?

Välj upp till tre alternativ:

En aldrig sinande energikälla!

Nu satsar vi ännu mer på vindkraft!

För en avgasfri trafik

Nu laddar vi för fler elbilar!

Fortum Charge & Drive – teknik i framkant

Nu kan din surfning värma upp ditt hem

HorsePower värmer hem

Nu satsar vi på hästar!

Fortum Horsepower ger miljövänlig värme från dynga

Nu låter vi en isbana värma Vasastan!

Fortums fjärrkylalösning tar hand om värmen

Återanvänd och återvinn

Nu ska vi återvinna och återanvända mer!

Vårt mål är en cirkulärekonomi!

Solen och vinden behöver vatten!

Vi satsar på vattenkraft för en hållbar framtid!

STÄNG X

Nu låter vi en isbana värma Vasastan!

Fortums fjärrkylalösning tar hand om värmen

Vasaparkens isbana i Stockholm har nu en kylanläggning som gör att banan kan användas under en betydligt längre period än normalt. När anläggningen går i gång och fryser isen skapas överskottsvärme, som leds in på fjärrvärmenätet och värmer exempelvis det vatten som cirkulerar i elementen hemma hos de närboende familjerna.

I vanliga fall när man kyler ned en fastighet eller anläggning så avlägsnas bara värmen och försvinner. Med Fortums fjärrkylalösning tas istället värmen om hand och används. Kombinationen fjärrvärme och -kyla är en överlägsen totallösning när det gäller energieffektivitet och utsläpp – och dessutom är kostnaderna väldigt förmånliga. Hela 90 procent av värmeenergin utnyttjas, året runt. Och den passar för både gamla och nya kontorsfastigheter och bostadshus och den förbättrar dessutom fastigheten genom att den avlägsnar överskottsvärme och fukt ur den.