Tillsammans för en renare värld!

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi. Världen förändras och vi måste förändras med den.

På Fortum är vi redo att påbörja resan mot en mer hållbar värld. Vi har bestämt oss. Allt vi gör ska verka för en renare el- och värmeproduktion, för att effektivt utnyttja förnybara energikällor, spara på naturresurserna och med hjälp av återvinning och återanvändning sträva mot en cirkulärekonomi.

Vi tror inte att resan framåt kommer att bli enkel. Men vi vill göra det lättare för alla som vill följa med. För vi kan inte göra det här på egen hand. Vi vill göra det tillsammans med dig. Följer du med? Join the change!

Bli elkund och var med och bidra till en hållbar värld!

Kan solen hålla en glass kall?

Mot solen och ljusare tider!

Nu utvecklar vi framtidens solkraft!

Vilket är enligt dig det bästa sättet att driva förändring?

Välj upp till tre alternativ:

En aldrig sinande energikälla!

Nu satsar vi ännu mer på vindkraft!

För en avgasfri trafik

Nu laddar vi för fler elbilar!

Fortum Charge & Drive – teknik i framkant

Nu kan din surfning värma upp ditt hem

HorsePower värmer hem

Nu satsar vi på hästar!

Fortum Horsepower ger miljövänlig värme från dynga

Nu låter vi en isbana värma Vasastan!

Fortums fjärrkylalösning tar hand om värmen

Återanvänd och återvinn

Nu ska vi återvinna och återanvända mer!

Vårt mål är en cirkulärekonomi!

Solen och vinden behöver vatten!

Vi satsar på vattenkraft för en hållbar framtid!

STÄNG X

Mot solen och ljusare tider!

Nu utvecklar vi framtidens solkraft!

Solen är en unik energikälla. På en enda dag ger den lika mycket energi som hela mänskligheten konsumerat under de senaste 35 åren och den spelar en avgörande roll i omställningen från fossil till förnyelsebar energi.

Fortum ligger långt fram när det gäller utvecklingen inom solkraft och gör stora investeringar inom både forskning och produktion för att hitta de smartaste lösningarna för morgondagens energiförsörjning.

Som ett steg för att uppnå vår vision har vi investerat i två stora solkraftparker i Indien, där vi får unika möjligheter att skaffa oss kunskap inom olika solcellstekniker. Dessutom är vi en av de ledande aktörerna i solcellsparken utanför Arvika. Det är inte bara en arena för nya former av produktion av hållbar energi, utan även ett testlabb för olika innovativa lösningar.

Framtiden är spännande, och en sak är säker: Vi kommer att använda mer energi än idag, inte mindre, så vår uppgift är att producera den så resurseffektivt som möjligt. Solekonomin är en förutsättning för tillväxten, men omställningen från fossil till förnyelsebar energi kommer kräva mer forskning och större investeringar – och ett gemensamt ställningstagande från hela samhället. Men vi vet att det går.

Nu uppgraderar vi vår solcellslösning!

Anmäl ditt intresse här